Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Tekun Berkarya Hidup Sejahtera Mulia Berbudaya.

11 Februari 2017

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

(1) Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan                 pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung, desa tertinggal;

(2)   Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan pegawai pada lingkup bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Perumusan kebijakan tugas-tugas pembantuan bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.  Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya Alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

d.   Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan                 perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam, kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

e.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

f.   pelaksanaan evaluasi dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan       kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

g.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan      fungsinya;

h.   Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas bidang dan fungsinya;

i.     Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan      fungsinya kepada Kepala Dinas.

(3)   Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas:

a. pembinaan pegawai pada lingkup bidang Pembangunan dan Pemberdayaan       Masyarakat Desa;

b.   melaksanakan tugas-tugas pembantuan bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c.    melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,   pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

d.   melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan         pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

e.    melaksanakan evaluasi dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan           kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi dan kerjasama kawasan perdesaan, pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

f.     melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan          fungsinya;

g.    melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang    tugas bidang dan fungsinya;

h.   melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan         fungsinya kepada Kepala Dinas.

 

(4)   Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,  Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dibantu:

1.   Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Kawasan Perdesaan;

2.   Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;

3.   Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan.

 

Pasal 12

 

1.  Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Kawasan Perdesaan  mempunyai       uraian tugas:

a.   melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan Ekonomi dan     Kerjasama Kawasan Perdesaan;

b.   melaksanakan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan,     pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran, pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama  dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

c.    melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kebijakan ekonomi     kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran, pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama  dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

d.   melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan   perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran, pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama  dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan;

e.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Kawasan    Perdesaan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f.  melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

g.  melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan         fungsinya kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

 

2.  Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan  mempunyai uraian tugas:

a.  melaksanakan pembinaan pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan Sarana dan       Prasarana Kawasan Perdesaan;

b.   melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

c.  melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana dan   pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

d.   melaksanakan evaluasi dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana dan             pengembangan Sumber Daya alam kawasan perdesaan, lingkungan perdesaan, kawasan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan hutan lindung dan desa tertinggal;

e.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Kawasan    Perdesaan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f.      Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pembangunan    Kawasan Perdesaan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

    g.  melaksanakan pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan                fungsinya kepada Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

Map

Agenda

Arsip Berita


Artikel Populer

Kamis, 08 Juni 2017 pukul 09.00 Wib, Rapat Persiapan Akhir Lomba
Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberian Hadiah Bagi Juara Lomba Desa/Kelurahan terbaik tingkat

Berita Populer

Kamis, 06 Juni 2017, Pukul 20.00 wib, Kegiatan Pelatihan
Selasa 4 April 2017, Pelaksanaan kegiatan pelatihan pratugas
Minggu, 01 Oktober 2017 Kegiatan Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal
Kamis 30 Maret 2017, acara âSosialisasi Pembentukan Badan
Dinas PMD Sumut-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan

Video Populer

Minggu, 08 Oktober 2017 Pelatihan Pratugas Pendamping Lokal Desa
Jum'at, 16 Juni 2017 pukul 09.00 Wib, Tim I Evaluasi dan
Senin 10 Juni 2017 pukul 15.00 wib Kepala Dinas Pemberdayaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara turut

Link Terkait

Statistik Pengunjung

Pengunjung hari ini : 53
Pengunjung Online : 4
Total pengunjung : 60271